Ek Dil Ek Jaan lyrics

Ek Dil Hai Ek Jaan Hai Dono Tujh Pe Qurbaan Hai Ek Main Hoon Ek Imaan Hai Dono Tujh Pe Haan Tujh Pe Dono Tujh Pe Qurbaan Hai Ek Dil Ha Ishq Bhi Tu Mera Pyar Bhi Tu Mera Baat Zaat Jazbaat Bhi Tu Parvaz Bhi Tu Kur E Saaz Bhi Tu Meri Saans Nafs Aur Hayat Bhi Tu Mera Raaz Bhi Tu Pukhraj Bhi Tu Meri Aas Pyaas Abhilash Bhi Tu Meri Jeet Bhi Tu Meri Haar Bhi Tu Mera Aaj Raj Abhiraj Bhi Tu Mere Ishq Ke Har Mukam Mein Har Subah Mein Har Shaam Mein Ek Rutbaa Hai Ek Shaan Hai Dono Tujh Pe Haan Tujh Pe Dono Tujh Pe Qurbaan Hai

Movie Info