Ding Dang lyrics

Pareshan Tu Karti Hai Day Night Yeh Call Karti Hai Kabhi Gaddi Mein Le Jao Kabhi Shopping Le Jao Har Roj Yeh Tang Karti Hai Meri Wali Ding Dang Ding Dang Ding Dang Ding Dang Ding Dang Karti Hai Yeh Meri Wali Ding Dang Ding Dang Ding Dang Ding Dang Ding Dang Karti Hai Yeh Meri Wali Ding Dang Ding Dang Ding Dang Ding Dang Ding Dang Karti Hai Mujhe Whatsapp Ye Karta Hai Location Check Karta Hai Tu Yahan Pe Na Jana Tu Wahan Pe Na Jana Saala Roz Yeh Shaq Karta Hai Mera Wala Ding Dang Ding Dang Ding Dang Ding Dang Ding Dang Karta Hai Yeh Mera Wala Ding Dang Ding Dang Ding Dang Ding Dang Ding Dang Karta Hai Yeh Mera Wala Ding Dang Ding Dang Ding Dang Ding Dang Ding Dang Karta Hai One Thousand Hai Iske Hai Tantrum One Number Ki Nahi Hai Sharam Khud Ko Samjhe Super Hero Mujhko Lagta Thoda Pani Kam Mere Nakhre Do Na Jhele Apne Sau Dikhlati Hai Love Ki Abcd Padhna Mujhko Kya Sikhlati Hai Kabhi Mood Ban Jata Hai Attitude Dikhata Kabhi Too Much Love Karta Hai Mera Wala Ding Dang Ding Dang Ding Dang Ding Dang Ding Dang Karta Hai Yeh Mera Wala Ding Dang Ding Dang Ding Dang Ding Dang Ding Dang Karta Hai Yeh Mera Wala Ding Dang Ding Dang Ding Dang Ding Dang Ding Dang Karta Hai Pareshan Tu Karti Hai Day Night Ye Call Karti Hai Kabhi Gaddi Mein Le Jao Kabhi Shopping Le Jao Har Roz Ye Tang Karti Hai Meri Wali Ding Dang Ding Dang Ding Dang Ding Dang Ding Dang Karti Hai Yeh Meri Wali Ding Dang Ding Dang Ding Dang Ding Dang Ding Dang Karti Hai Yeh Meri Wali Ding Dang Ding Dang Ding Dang Ding Dang Ding Dang Karti Hai Yeh Mera Wala Ding Dang Ding Dang Ding Dang Ding Dang Ding Dang Karta Hai

Munna Michael Lyrics

Login to Contribute English Translation.

Movie Info