Bheja Kum lyrics

Whyyyyyyyyyyyyyyyy ? Why cant you ? idiot ! Why cant you ? Kya hai problem Kyun tera bheja kam Kya hai problem Kyun tera bheja kam Kyun maths mein ho anda Kyun roj khate danda Darma Profeling spellin all worngg .l.y.r.i.c.s.m.a.s.t.i...c.o.m Akshar ho nache kya kaai hai bhaang Idiot duffer lazy crazy Kyun bhasha kharab Kyun na dete jawaab Kyun karte nahi try why why why but why why why cant you Kya hai problem Kyun tera bheja kam Kyun rehte pesaddi Kyun handwriting raddi kyun homework adhura kyun dhyaan nahi pura Idiot duffer lazy crazy This child can drive anybody mad Someone Please call of his dad Tumhara problem kya hai beta Murkh shuromani kyun number aate kaam kyun karte nahi saaf .l.y.r.i.c.s.m.a.s.t.i...c.o.m kyun geography mein gol gol gol bol bol bol Kya hai problem Kyun tera bheja kam Kya hai problem Kyun tera bheja kam IDIOT!!

Movie Info